Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Майстер виробничого навчання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України "Про освіту", соціальний захист; основи трудового законодавства; державні програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями; навчальні програми з виробничого навчання інвалідів; основи педагогіки, психології й методики виробничого навчання; правила й норми з охорони праці; економіку й організацію навчально-виробничих процесів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та контролює виробнича навчання людей з обмеженими можливостями. Проводить виробничий інструктаж, заходи, що забезпечують виконаних правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх додержання. Забезпечує виконання інвалідами норм виробітку, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехніки, оснащення та інструменту. Здійснює систематичний контроль за правильним виконанням інвалідами методів та прийомів праці. Аналізує недоліки в організації праці інвалідів, у виконанні інвалідами прийомів і операцій, що впливають на стан здоров'я і продуктивність праці, якість продукції, економію сировини й матеріалів. Навчає інвалідів індивідуальним або бригадним методам праці відповідно до програм виробничого навчання. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці інвалідів, підвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективі атмосфери взаємодопомоги та вимогливості, розвитку в людей з обмеженими можливостями почуття відповідальності за виконання виробничих завдань. Планує навчальну роботу й веде облік виконання програм виробничого навчання, результатів та успішності праці людей з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням індивідуальних особливостей. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності інвалідів. Навчає їх іншим та суміжним професіям. Бере участь в організації роботи кваліфікаційної комісії, навчально-методичної ради з професійного навчання. Сприяє трудовій та професійній адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями. Веде встановлену документацію.