Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: призначення, будову та принцип дії радіоелектронної апаратури, яку монтує; електричні, принципові та монтажні схеми особливої складності; кінематичні схеми механізмів, які монтує; способи перевірки на точність різної апаратури, приладів та пристроїв; правила настроювання та проведення контрольних випробувань апаратури, яку монтує; правила і методи випробувань апаратури та приладів; правила експлуатації апаратури та стендів, які випробовує; призначення та умови застосування особливо складних контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Монтує великі групи різних особливо складних електро- і радіопристроїв, станції, блоки, стелажі, стояки радіоелектронної апаратури, механізми, прилади, системи апаратури провідного зв'язку за ескізами та принциповими схемами. Виявляє та усуває різні дефекти монтажу. Включає окремі пристрої та комплекси у схему живлення та попередньо знімає необхідні параметри. Настроює та виконує контрольні випробування апаратури, яку монтує. Виготовляє особливо складні схеми з різних проводів, кабелів тощо. Складає особливо складні монтажні схеми за взірцями та таблицями укладання проводів на шаблоні для в'язання кабелів та джгутів. Виконує монтаж поверхнево-монтованих електрорадіоелементів з відстанню відводів 0,6 мм.

Приклади робіт
Антени - узгодження роботи антени з передавачем та приймачем. Апаратура звукозаписувальна багатоканальна - монтаж за принциповою схемою. Апаратура спеціальна - монтаж особливо складних вузлів, блоків, пристроїв. Апаратура спеціальна, стандартна та стабілізуючі джерела живлення на напівпровідниках - монтаж особливо складних вузлів, блоків, пристроїв. Блоки генераторів, індикаторів на мікросхемах - монтаж за принциповою схемою. Блоки РЕА особливо складні, які містять вузли НВЧ, точної механіки, оптики - монтаж за принциповою схемою. Блоки електроніки для електронно-механічного автоматизованого рулонного телеграфного апарату - монтаж за принциповою схемою. Блоки ЕРЕ з друкованим та змішаним монтажем великої щільності поверхнево-монтованих ЕРЕ з відстанню виводів до 0,6 мм - монтаж. Вузли функціональні: селектори каналів дециметрового діапазону, узгоджувальні пристрої - монтаж за принциповими схемами. Генератори коливань на кристалічних тріодах - монтаж за принциповою схемою. Графобудувальники - монтаж за принциповою схемою. Електрокардіоскопи - повний монтаж. Кабіна - монтаж за таблицею проводів та монтажною схемою. Комплекти приладу релейні - монтаж. Механізми друкуючі - монтаж за принциповою або електромонтажною схемою. Плати сигналізації приймально-викличного пристрою апаратури одноканальної системи високочастотного телефонування - монтаж. Панелі пультів керування - монтаж. Прилади особливо складні - монтаж за принциповими схемами зі складанням таблиць проводів та в'язанням джгутів. Пульти багатосекційні - виготовлення монтажних схем та монтаж. Пристрій куба пам'яті - монтаж за електромонтажною схемою. Пристрої ЕОМ - монтаж за таблицями проводів (понад 10000 проводів). Станції кінцеві та проміжні букводрукуючої телеграфної апаратури різних систем - монтаж. Станції радіолокаційні з особливо складним монтажем - випробування та перевірка якості монтажу. Стенди прогонні особливо складні - монтаж за принциповими схемами. Установки для перевірки напівпровідникових приладів - монтаж за принциповою схемою. Шафи з кількістю приладів від 400 до 600 - монтаж за принциповою схемою.