Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, будову та принцип дії радіоелектронної апаратури, яку монтує;
      - електричні, принципові та монтажні схеми особливої складності;
      - кінематичні схеми механізмів, які монтує;
      - способи перевірки на точність різної апаратури, приладів та пристроїв;
      - правила настроювання та проведення контрольних випробувань апаратури, яку монтує;
      - правила і методи випробувань апаратури та приладів;
      - правила експлуатації апаратури та стендів, які випробовує;
      - призначення та умови застосування особливо складних контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує великі групи різних особливо складних електро- і радіопристроїв, станції, блоки, стелажі, стояки радіоелектронної апаратури, механізми, прилади, системи апаратури провідного зв'язку за ескізами та принциповими схемами.

2.2. Виявляє та усуває різні дефекти монтажу.

2.3. Включає окремі пристрої та комплекси у схему живлення та попередньо знімає необхідні параметри.

2.4. Настроює та виконує контрольні випробування апаратури, яку монтує.

2.5. Виготовляє особливо складні схеми з різних проводів, кабелів тощо.

2.6. Складає особливо складні монтажні схеми за взірцями та таблицями укладання проводів на шаблоні для в'язання кабелів та джгутів.

2.7. Виконує монтаж поверхнево-монтованих електрорадіоелементів з відстанню відводів 0,6 мм.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Антени - узгодження роботи антени з передавачем та приймачем.

5.2. Апаратура звукозаписувальна багатоканальна - монтаж за принциповою схемою.

5.3. Апаратура спеціальна - монтаж особливо складних вузлів, блоків, пристроїв.

5.4. Апаратура спеціальна, стандартна та стабілізуючі джерела живлення на напівпровідниках - монтаж особливо складних вузлів, блоків, пристроїв.

5.5. Блоки генераторів, індикаторів на мікросхемах - монтаж за принциповою схемою.

5.6. Блоки РЕА особливо складні, які містять вузли НВЧ, точної механіки, оптики - монтаж за принциповою схемою.

5.7. Блоки електроніки для електронно-механічного автоматизованого рулонного телеграфного апарату - монтаж за принциповою схемою.

5.8. Блоки ЕРЕ з друкованим та змішаним монтажем великої щільності поверхнево-монтованих ЕРЕ з відстанню виводів до 0,6 мм - монтаж.

5.9. Вузли функціональні: селектори каналів дециметрового діапазону, узгоджувальні пристрої - монтаж за принциповими схемами.

5.10. Генератори коливань на кристалічних тріодах - монтаж за принциповою схемою.

5.11. Графобудувальники - монтаж за принциповою схемою.

5.12. Електрокардіоскопи - повний монтаж.

5.13. Кабіна - монтаж за таблицею проводів та монтажною схемою.

5.14. Комплекти приладу релейні - монтаж.

5.15. Механізми друкуючі - монтаж за принциповою або електромонтажною схемою.

5.16. Плати сигналізації приймально-викличного пристрою апаратури одноканальної системи високочастотного телефонування - монтаж.

5.17. Панелі пультів керування - монтаж.

5.18. Прилади особливо складні - монтаж за принциповими схемами зі складанням таблиць проводів та в'язанням джгутів.

5.19. Пульти багатосекційні - виготовлення монтажних схем та монтаж.

5.20. Пристрій куба пам'яті - монтаж за електромонтажною схемою.

5.21. Пристрої ЕОМ - монтаж за таблицями проводів (понад 10000 проводів).

5.22. Станції кінцеві та проміжні букводрукуючої телеграфної апаратури різних систем - монтаж.

5.23. Станції радіолокаційні з особливо складним монтажем - випробування та перевірка якості монтажу.

5.24. Стенди прогонні особливо складні - монтаж за принциповими схемами.

5.25. Установки для перевірки напівпровідникових приладів - монтаж за принциповою схемою.

5.26. Шафи з кількістю приладів від 400 до 600 - монтаж за принциповою схемою.