Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію дослідних та експериментальних взірців приймально-передавальних апаратів та станцій, приладів, спецапаратури високочастотного багатоканального телефонування та апаратури ЕОМ; будову, принцип дії та способи застосування особливо складних контрольно-вимірювальних приладів та розподільних щитів; правила, методи та послідовність монтажу апаратури за дослідними та експериментальними схемами, види несправностей монтажу, методи їх пошуку в апаратурі та способи їх усунення; правила перевірки працездатності апаратури та станцій.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Монтує дослідні та експериментальні блоки, шафи, стелажі, стояки, прилади, пристрої радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку будь-якої складності за ескізами та принциповими схемами. Складає, монтує та відпрацьовує схеми будь-якої складності для радіопристроїв, які монтує, та дослідних взірців, які заново розробляє, з різних проводів, кабелів та шин. Виявляє дефекти, установлює місця ушкоджень та усуває їх зі заміною приладів, вузлів, частин схеми. Настроює та випробовує дослідні та експериментальні приймальні, передавальні телевізійні, звукозаписуючі, відтворюючі, спеціальні радіопристрої, які монтує. Виготовляє схеми шаблонів до експериментальних та дослідних взірців апаратури. Перевіряє всі електричні параметри апаратури, яку монтує.

Приклади робіт
Апаратура звукозаписуюча багатоканальна - монтаж дослідних взірців за принциповою схемою. Апаратура спеціальна - монтаж дослідних взірців. Блоки живлення стабілізовані - розрахунок схем, монтаж за принциповими схемами. Блоки спеціальної апаратури з друкованим та змішаним монтажем більшої щільності особливо складні - монтаж за принциповою схемою. Машини математичні - монтаж за принциповою схемою арифметичного запам'ятовуючого пристрою. Напівавтомати та стенди експериментальні особливої складності - повний монтаж зі складанням таблиць та шаблонів. Осцилографи високовольтні (в умовах індивідуального виробництва) - монтаж. Передавачі багатодіапазонні та багатокаскадні - монтаж за принциповою схемою дослідних взірців. Панелі пульта керування - повний електромонтаж з встановленням електродвигунів та підключенням до машини. Прилади з великою кількістю взаємодіючих механізмів - монтаж з в'язанням схем. Прилади дослідних та експериментальних взірців типу потужних генераторів та підсилювачів - повний електромонтаж. Станції швидкодіючої телефонної апаратури різноманітних типів та систем - повний монтаж. Станції особливо складні - повний монтаж. Стативи спеціальні (дослідні взірці) - виготовлення шаблонів для в'язання схемних кабелів. Стояки ЕОМ, телевізори кольорові, електрокардіографи - монтаж дослідних взірців.