Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного сталевара установки електрошлакового переплаву 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила технічної експлуатації установки електрошлакового переплаву, апаратуру керування та контрольно-вимірювальних приладів; фізичні та хімічні властивості та склад шлакоутворюючих матеріалів; електричні характеристики трансформатора установки; схему електропостачання; властивості, склад та призначення запального та робочих флюсів; властивості інертних газів і правила роботи з ними; систему охолодження установки, причини виникнення дефектів в зливках різних марок сталі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес переплаву сталі та сплавів на установках електрошлакового переплаву ємкістю до 25 т. Готує установку до переплаву. Установлює та регулює за ходом процесу електричний режим охолодження кристалізаторів та піддонів. Установлює електроди, очищує кристалізатори та піддони та виконує роботи з присадки шлаку. Контролює якість шлаку, електродів, загравних шайб, наявність та якість сумішей і матеріалів, що застосовуються. Стежить за станом устаткування установки. Ремонтує устаткування установки.