Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Сталевар установки електрошлакового переплаву 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сталевара установки електрошлакового переплаву 5 розряду або підручного сталевара установки електрошлакового, переплаву 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила технічної експлуатації установки електрошлакового переплаву, апаратуру керування та контрольно-вимірювальних приладів; фізичні та хімічні властивості та склад шлакоутворюючих матеріалів; електричні характеристики трансформатора установки; схему електропостачання; властивості, склад та призначення запального та робочих флюсів; властивості інертних газів і правила роботи з ними; систему охолодження установки, причини виникнення дефектів в зливках різних марок сталі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес переплаву сталі та сплавів на установках електрошлакового переплаву ємкістю 25 т та більше. Готує установку до переплаву. Установлює та регулює за ходом процесу електричний режим охолодження кристалізаторів та піддонів. Установлює електроди, очищує кристалізатори та піддони та виконує роботи з присадки шлаку. Контролює якість шлаку, електродів, загравних шайб, наявність та якість сумішей і матеріалів, що застосовуються. Стежить за станом устаткування установки. Ремонтує устаткування установки.