Інструкція для посади "Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного сталевара установки електрошлакового переплаву 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила технічної експлуатації установки електрошлакового переплаву, апаратуру керування та контрольно-вимірювальних приладів;
      - фізичні та хімічні властивості та склад шлакоутворюючих матеріалів;
      - електричні характеристики трансформатора установки;
      - схему електропостачання;
      - властивості, склад та призначення запального та робочих флюсів;
      - властивості інертних газів і правила роботи з ними;
      - систему охолодження установки, причини виникнення дефектів в зливках різних марок сталі.

1.4. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес переплаву сталі та сплавів на установках електрошлакового переплаву ємкістю до 25 т.

2.2. Готує установку до переплаву.

2.3. Установлює та регулює за ходом процесу електричний режим охолодження кристалізаторів та піддонів.

2.4. Установлює електроди, очищує кристалізатори та піддони та виконує роботи з присадки шлаку.

2.5. Контролює якість шлаку, електродів, загравних шайб, наявність та якість сумішей і матеріалів, що застосовуються.

2.6. Стежить за станом устаткування установки.

2.7. Ремонтує устаткування установки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сталевар установки електрошлакового переплаву 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.