Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник навчального центру підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти та галузеві нормативні документи, що регламентують діяльність оперативно-рятувальної служби; постанови, розпорядження, накази, методичні та інші документи МНС та МОН України з питань первинної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів; основи педагогіки, психології, діловодства, фінансово-економічної та управлінської діяльності; керівні документи, що регламентують організацію і проведення навчально-виховної роботи в навчальних закладах; трудове законодавство стосовно осіб вільного найму, які працюють в навчальному центрі (пункті); порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує діяльність навчального центру (пункту) відповідно до законодавства та галузевих, нормативно-правових актів. Здійснює керівництво та забезпечує належний організаційний рівень навчально-методичної та виховної роботи в навчальному центрі (пункті). Керує фінансово-господарською діяльністю центру (пункту), забезпечує належне й заощадливе витрачання матеріальних цінностей і коштів. Здійснює заходи щодо створення і розвитку матеріально-технічної бази. Забезпечує належне утримання та експлуатацію на належному рівні навчальних і житлових приміщень, інших споруд, які входять до складу центру (пункту), дотримання в них санітарно-гігієнічних норм, а також їх пожежну безпеку. У межах наданих повноважень видає накази і розпорядження, застосовує до постійного та змінного особового складу заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту, а до вільнонайманого складу - згідно з законодавством України про працю. Представляє навчальний центр (пункт) в установах, підприємствах і організаціях з питань організаційної і фінансово-господарської діяльності. Забезпечує отримання та підтвердження ліцензій на провадження освітньої діяльності за встановленими критеріями, виконання ліцензійних умов, нормативних та законодавчих актів з питань підготовки персоналу. Очолює роботу приймальної комісії зі вступних випробувань кандидатів на навчання. Очолює роботу педагогічної ради центру (пункту). У встановленому порядку порушує клопотання про встановлення працівникам центру (пункту) посадових окладів, надбавок і премій у межах граничних розмірів. Затверджує функціональні обов'язки осіб з числа постійного складу центру (пункту). Забезпечує взаємодію навчального центру (пункту) з практичними підрозділами, залучає провідних фахівців до проведення занять. Забезпечує підготовку звітів про проведення навчання, передбачені керівними документами. Вживає заходів до підвищення організаційного та методичного рівня теоретичних і практичних видів занять, попередження дисциплінарних проступків з боку постійного особового складу та слухачів центру (пункту). Вживає заходи до відшкодування матеріальних збитків, заподіяних слухачами, або працівниками центру (пункту). Забезпечує надання послуг з навчання робітників сторонніх організацій і підприємств за програмами спеціального навчання, контролює якість їх підготовки, бере участь в їх атестуванні.