Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; законодавчі акти, що стосуються діяльності МНС; керівні матеріали з практичної психології; психології діяльності в особливих умовах, психології праці та управління, інженерної і соціальної психології; методи вивчення психологічних особливостей професійної діяльності працівників; технічні засоби, які застосовуються в процесі вивчення умов праці; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів; основи професійної діяльності підрозділів, праці та управління; профорієнтаційну роботу; основи трудового законодавства, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу, забезпечує виконання покладених на центр завдань. Бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень з питань, що належать до компетенції центру. Готує рішення за напрямами діяльності центру та у межах наданих йому повноважень. Організовує роботу з психологічного захисту населення. Планує діяльність та використання існуючих сил і засобів підрозділів психологічного забезпечення спеціально уповноваженого центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту. Взаємодіє з спеціально уповноваженим центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту. Забезпечує роботу щодо ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності центру. Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції центру, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи центру. Подає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників центру, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством.