Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: правила, норми, стандарти, технічні регламенти, інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції; статути, розпорядження, накази та інші керівні документи, що регулюють діяльність взводу, плани локалізації та ліквідації газонафтоводовиявлень, викидів відкритих нафтових та газових фонтанів та інших аварій та наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на об'єктах, які обслуговуються загоном; техніку та технологію бурових робіт, організацію та порядок проведення робіт з ліквідації відкритих нафтогазових фонтанів, аварійно-рятувальних робіт, способи і методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, засоби індивідуального і колективного захисту; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу взводу, розподіляє обов'язки між особовим складом. Забезпечує відповідний рівень готовності особового складу, матеріально-технічних засобів взводу до виїзду для виконання робіт з ліквідації нафтогазоводопроявлень, відкритих нафтових та газових фонтанів, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Здійснює керівництво особовим складом та бере особисту участь під час виконання робіт з ліквідації нафтогазоводопроявлень, відкритих нафтових та газових фонтанів, у рятуванні людей на аварійних об'єктах і територіях. Організовує та керує роботами неаварійного характеру, що потребують застосування спеціальних засобів захисту і оснащення. Організовує навчання з професійної підготовки з особовим складом взводу, в тому числі із застосуванням засобів індивідуального захисту в учбово-тренувальних комплексах, на учбових полігонах з опрацюванням прийомів рятування людей, надання першої медичної допомоги потерпілим тощо. Забезпечує стан постійної готовності, належне використання і зберігання аварійно-рятувальної техніки та спорядження. Контролює дотримання правил пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт та забезпечує підготовку відповідних даних про стан протипожежного захисту. Бере участь в аналізі та оцінці аварійної ситуації, розробленні заходів, спрямованих на ліквідацію нафтогазоводопроявлень, відкритих нафтових та газових фонтанів, рятуванні людей на аварійних об'єктах і територіях. Проводить інструктаж особового складу взводу перед початком робіт, забезпечує оформлення письмового дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, контролює їх безпечне виконання. Проводить в установлені терміни відповідні інструктажі та навчання працівників безпечним прийомам і методам праці. Забезпечує виконання вимог охорони праці щодо створення здорових та безпечних умов праці, виконання вимог виробничої санітарії та пожежної безпеки. Складає плани дооснащення та переоснащення взводу новою технікою, спеціальним устаткованням, пристроями та засобами індивідуального захисту. Організовує та контролює ведення необхідної службової документації взводу.