Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир взводу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: правила, норми, стандарти, технічні регламенти, інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції; статути, розпорядження, накази та інші керівні документи, що регулюють діяльність підрозділів оперативно-рятувальних формувань; техніку, технічні засоби та обладнання, які є на оснащенні взводу, правила їх експлуатації; правила та способи користування засобами індивідуального захисту; способи надання першої медичної допомоги постраждалим; характеристики потенційно небезпечних об'єктів та матеріалів; організацію аварійно-рятувальних робіт; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу взводу, розподіляє обов'язки між підлеглими. Здійснює керівництво на одному з напрямків оперативно-рятувальної служби. Бере участь в організації відповідних заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру із застосуванням сучасних методів захисту населення і територій. Забезпечує участь підпорядкованих йому сил та засобів у межах їх тактико-технічних можливостей під час проведення аварійно-рятувальних робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації. Сприяє організації роботи за договорами на платній основі стосовно надання додаткових платних послуг клієнтам, що не суперечить та не заважає основній діяльності оперативно-рятувального підрозділу. Забезпечує підготовку особового складу взводу до дій за призначенням. Контролює належне утримання та зберігання техніки та обладнання, які знаходяться на оснащенні. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, обгрунтувань, пояснювальних записок та звітів. Накопичує, аналізує та оцінює відповідні дані щодо розвитку техногенних процесів. Готує відповідні аналітичні матеріали та подає їх керівництву. Визначає виникнення можливих ризиків надзвичайних ситуацій, доводить їх до відома підлеглих. Бере участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт, впроваджує заходи щодо використання існуючих резервів та можливостей, контролює дотримання вимог безпеки праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт. Сприяє створенню у підрозділі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку у підлеглих почуття високої відповідальності за виконання оперативно-рятувальних робіт.