Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом в оперативно-рятувальній службі на посаді інженера II категорії - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом в оперативно-рятувальній службі на посаді інженера - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальних служб; правила зберігання, знешкодження, застосування вибухонебезпечних предметів; техніку та обладнання, які використовуються під час аварійно-рятувальних робіт при вибухах; вимоги чинних правил та інструкцій із запобігання виникненню вибухопожежної небезпеки; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; організацію проведення аварійно-рятувальних робіт вибуховим способом; типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій), де видом небезпеки є вибух; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища; розташування та стан потенційно вибухонебезпечних об'єктів; джерела та технологію ліквідації надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та здійснює заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно вибухонебезпечних об'єктах, які обслуговує (зона відповідальності). Організовує інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт на закріплених об'єктах. Проводить роботи із знешкодження та ліквідації застарілих боєприпасів. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію вибухонебезпечних об'єктів, що потребують спеціального обслуговування, та комісій із розслідування джерел і умов виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вибухами. Бере участь в обстеженні об'єктів на закріпленій за ним території з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій. Перевіряє їх на відповідність нормам і правилам безпеки, викладеним у чинних нормативних і методичних документах. Аналізує стан техногенної небезпеки арсеналів, складів, майстерень, підприємств тощо, де застосовуються (зберігаються) вибухонебезпечні речовини, оцінює стан їх противибухового захисту, а також готовність таких об'єктів до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Організовує роботи з посилення (забезпечення) противибухового захисту об'єктів на закріпленій за ним території. Бере участь у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пов'язаних з вибухами на об'єктах, які обслуговуються. Організовує виконання робіт на об'єктах за договорами на платній основі щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечить та не заважає основній діяльності. Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативно-методичних документів із запобігання (профілактики) виникненню вибухів на потенційно вибухонебезпечних об'єктах закріпленого за ним району. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан вибухонебезпечності об'єктів на закріпленій території. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вибухами, а також обгрунтувань, пояснювальних записів та звітів. Прогнозує розвиток надзвичайних ситуацій, де джерелом є вибух в районі обслуговування.