Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер з пожежно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з пожежно-рятувальних робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежно-рятувальних робіт I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежно-рятувальних робіт II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежно-рятувальних робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; вимоги наказів, положень, настанов, інструкцій та інших керівних документів щодо організації та координації аварійно-рятувальних робіт на пожежах, в інших надзвичайних ситуаціях, до яких він залучається; структуру і дислокацію сил підрозділу, плани реагування на надзвичайні ситуації та плани взаємодії сил підрозділу (служби) з підрозділами інших міністерств і відомств; щодобовий склад і стан сил аварійно-рятувальних формувань (негайне реагування); відповідні керівні оперативні документи на випадок залучення оперативно-рятувального підрозділу до ліквідації надзвичайних ситуацій різного рівня; науково-технічні розробки та зразки засобів гасіння пожеж, рятування і захисту людей вітчизняних і зарубіжних виробників, державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Аналізує стан відповідного оснащення у пожежних підрозділах, подає пропозиції щодо його перерозподілу. Здійснює контроль за виконанням функціональних обов'язків особовим складом пожежного підрозділу. Готує проекти оснащення підрозділу, служби (відділу) та здійснює їх коригування. Бере участь у роботі підрозділу щодо розроблення необхідної оперативної документації для здійснення чергування керівного складу пожежного підрозділу; підготовлення робочих місць у пунктах управління для оперативної групи (служби); уточнення структури, дислокації, диспозиції виїздів на пожежі та аварії підрозділу у зв'язку з можливим перерозподілом сил та засобів на випадок припинення діяльності деяких пунктів нагляду, що обслуговуються; збору інформації про стан підпорядкованих підрозділу штатних одиниць стосовно готовності їх до дій за призначенням; відпрацювання відповідних документів щодо нарощування зусиль підрозділу (служб) з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо забезпечення готовності оперативно-рятувального підрозділу до дій за призначенням; оперативному керуванні професійним підрозділом під час гасіння пожежі; планових та позапланових перевірках діяльності особового складу оперативно-рятувального підрозділу та служб з готовності до гасіння пожеж; нарадах, семінарах та заняттях з начальницьким складом оперативно-рятувальних підрозділів. На підставі даних готує річний звіт про наявність пожежно-технічного оснащення і матеріалів оперативного призначення.