Інструкція для посади "Інженер з пожежно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з пожежно-рятувальних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з пожежно-рятувальних робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежно-рятувальних робіт I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежно-рятувальних робіт II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежно-рятувальних робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - вимоги наказів, положень, настанов, інструкцій та інших керівних документів щодо організації та координації аварійно-рятувальних робіт на пожежах, в інших надзвичайних ситуаціях, до яких він залучається;
      - структуру і дислокацію сил підрозділу, плани реагування на надзвичайні ситуації та плани взаємодії сил підрозділу (служби) з підрозділами інших міністерств і відомств;
      - щодобовий склад і стан сил аварійно-рятувальних формувань (негайне реагування);
      - відповідні керівні оперативні документи на випадок залучення оперативно-рятувального підрозділу до ліквідації надзвичайних ситуацій різного рівня;
      - науково-технічні розробки та зразки засобів гасіння пожеж, рятування і захисту людей вітчизняних і зарубіжних виробників, державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення.

1.4. Інженер з пожежно-рятувальних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з пожежно-рятувальних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з пожежно-рятувальних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з пожежно-рятувальних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Аналізує стан відповідного оснащення у пожежних підрозділах, подає пропозиції щодо його перерозподілу.

2.2. Здійснює контроль за виконанням функціональних обов'язків особовим складом пожежного підрозділу.

2.3. Готує проекти оснащення підрозділу, служби (відділу) та здійснює їх коригування.

2.4. Бере участь у роботі підрозділу щодо розроблення необхідної оперативної документації для здійснення чергування керівного складу пожежного підрозділу; підготовлення робочих місць у пунктах управління для оперативної групи (служби); уточнення структури, дислокації, диспозиції виїздів на пожежі та аварії підрозділу у зв'язку з можливим перерозподілом сил та засобів на випадок припинення діяльності деяких пунктів нагляду, що обслуговуються; збору інформації про стан підпорядкованих підрозділу штатних одиниць стосовно готовності їх до дій за призначенням; відпрацювання відповідних документів щодо нарощування зусиль підрозділу (служб) з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій.

2.5. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо забезпечення готовності оперативно-рятувального підрозділу до дій за призначенням; оперативному керуванні професійним підрозділом під час гасіння пожежі; планових та позапланових перевірках діяльності особового складу оперативно-рятувального підрозділу та служб з готовності до гасіння пожеж; нарадах, семінарах та заняттях з начальницьким складом оперативно-рятувальних підрозділів.

2.6. На підставі даних готує річний звіт про наявність пожежно-технічного оснащення і матеріалів оперативного призначення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з пожежно-рятувальних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з пожежно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з пожежно-рятувальних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з пожежно-рятувальних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з пожежно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з пожежно-рятувальних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з пожежно-рятувальних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з пожежно-рятувальних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.