Інструкція для посади "Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом в оперативно-рятувальній службі на посаді інженера II категорії - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом в оперативно-рятувальній службі на посаді інженера - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальних служб;
      - правила зберігання, знешкодження, застосування вибухонебезпечних предметів;
      - техніку та обладнання, які використовуються під час аварійно-рятувальних робіт при вибухах;
      - вимоги чинних правил та інструкцій із запобігання виникненню вибухопожежної небезпеки;
      - державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - організацію проведення аварійно-рятувальних робіт вибуховим способом;
      - типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій), де видом небезпеки є вибух;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища;
      - розташування та стан потенційно вибухонебезпечних об'єктів;
      - джерела та технологію ліквідації надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення.

1.4. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та здійснює заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно вибухонебезпечних об'єктах, які обслуговує (зона відповідальності).

2.2. Організовує інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт на закріплених об'єктах.

2.3. Проводить роботи із знешкодження та ліквідації застарілих боєприпасів.

2.4. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію вибухонебезпечних об'єктів, що потребують спеціального обслуговування, та комісій із розслідування джерел і умов виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вибухами.

2.5. Бере участь в обстеженні об'єктів на закріпленій за ним території з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій.

2.6. Перевіряє їх на відповідність нормам і правилам безпеки, викладеним у чинних нормативних і методичних документах.

2.7. Аналізує стан техногенної небезпеки арсеналів, складів, майстерень, підприємств тощо, де застосовуються (зберігаються) вибухонебезпечні речовини, оцінює стан їх противибухового захисту, а також готовність таких об'єктів до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

2.8. Організовує роботи з посилення (забезпечення) противибухового захисту об'єктів на закріпленій за ним території.

2.9. Бере участь у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пов'язаних з вибухами на об'єктах, які обслуговуються.

2.10. Організовує виконання робіт на об'єктах за договорами на платній основі щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечить та не заважає основній діяльності.

2.11. Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативно-методичних документів із запобігання (профілактики) виникненню вибухів на потенційно вибухонебезпечних об'єктах закріпленого за ним району.

2.12. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан вибухонебезпечності об'єктів на закріпленій території.

2.13. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вибухами, а також обгрунтувань, пояснювальних записів та звітів.

2.14. Прогнозує розвиток надзвичайних ситуацій, де джерелом є вибух в районі обслуговування.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.