Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: призначення і принцип дії засобів вимірювань, авторегуляторів і схем керування, що ремонтуються; умовні позначки в схемах теплових, електричних засобів вимірювань і теплової автоматики; правила установлення звужувальних пристроїв, розділових і конденсаційних посудин, види прокладання імпульсних трубопроводів; призначення, будову й розташування теплових щитів керування, пультів, панелей, а також збірок РТЗО ЦТАВ (цеху теплової автоматики та вимірювань) і схеми їх живлення на основному устаткуванні технологічних цехів; вимірювання різних електричних величин точними засобами вимірювання; складання ескізів на окремі деталі; технологічну схему енергоблоку, схему системи вибіркового керування захисною арматурою (ВСК), принципові й монтажні схеми вузькопрофільних засобів вимірювань з перетворювачами і додатковими пристроями (блоками сигналізації); вимоги до ізоляційних матеріалів; принцип роботи електронних приладів та напівпровідникових засобів вимірювань; закони регулювання, показники процесів регулювання, органи настроювання авторегуляторів; основи електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ремонтує засоби вимірювання, виконує складання, перевірку, регулювання, випробовування, юстирування. Проводить монтаж засобів вимірювань і вторинних приладів електромагнітної, електродинамічної, феродинамічної, диференціально-трансформаторної схем; перевіряє за поділками шкали, позначені цифрами, перевіряє баланс системи, вібрацію, усуває дрібні дефекти механізму кінематики, електричної і вимірювальної схем; здійснює регулювання кінематики, балансування, градуювання і перевірку; здійснює слюсарну обробку деталей за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності) з підгонкою і доводкою. Визначає несправності нескладних засобів вимірювань і виконує нескладні монтажні роботи в схемах засобів теплотехнічного контролю та автоматики в умовах діючого тепломеханічного устаткування, а також прокладає, монтує лінії кабельних зв'язків, обробляє кінці кабелів, займається експлуатацією кабельних потоків і кабельних напівповерхів. Перевіряє і здійснює правильне з'єднання кінців проводів клемників вторинних приладів і регуляторів з нескладною схемою з контролю витрат, тиску, температури, рівня і вмикає їх в роботу.

Приклади робіт
Амперметри, вольтметри, гальванометри, мілівольтметри, логометри, технічні манометри й вакуумметри, тягоміри - капітальний ремонт, регулювання і здавання до Держперевірки. Апаратура комутаційна (АП-50, ПМО, ПТМ тощо) - ремонт, настроювання і монтаж в умовах діючого тепломеханічного устаткування. Арматура - гідравлічне опресування. Витратоміри механічні, сильфонні, поплавцеві - ремонт і регулювання. Вторинні прилади типу КС, КСУ, РП-160 - заміна модулів. Датчики - гідравлічне опресування і ремонт. Деталі засобів вимірювань і авторегуляторів - виймання і заправляння втулок. Електроприводи всіх типів - монтаж і налагодження на діючому устаткуванні. Запальники ЗЗУ, ЗСУ - налагодження, заміна, перевірка на працюючому устаткуванні. Кабельні зв'язки, вторинна комутація - монтаж і ремонт, паяння в умовах діючих цехів. Котушки індукційні, трансформаторні, обмотки реле - перемотування. Перетворювачі первинні тиску, рівня (механічна частина) - розбирання, ремонт із заміною вимірювальних блоків, чищенням вимірювальної камери, опресуванням і таруванням. Прості схеми сигналізації - перевірка із заміною її елементів на діючому устаткуванні. Мнемосхеми - заміна сигнальної арматури зі зняттям напруги. Тахометри механічні, електричні - ремонт.