Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення і принцип дії засобів вимірювань, авторегуляторів і схем керування, що ремонтуються;
      - умовні позначки в схемах теплових, електричних засобів вимірювань і теплової автоматики;
      - правила установлення звужувальних пристроїв, розділових і конденсаційних посудин, види прокладання імпульсних трубопроводів;
      - призначення, будову й розташування теплових щитів керування, пультів, панелей, а також збірок РТЗО ЦТАВ (цеху теплової автоматики та вимірювань) і схеми їх живлення на основному устаткуванні технологічних цехів;
      - вимірювання різних електричних величин точними засобами вимірювання;
      - складання ескізів на окремі деталі;
      - технологічну схему енергоблоку, схему системи вибіркового керування захисною арматурою (ВСК), принципові й монтажні схеми вузькопрофільних засобів вимірювань з перетворювачами і додатковими пристроями (блоками сигналізації);
      - вимоги до ізоляційних матеріалів;
      - принцип роботи електронних приладів та напівпровідникових засобів вимірювань;
      - закони регулювання, показники процесів регулювання, органи настроювання авторегуляторів;
      - основи електротехніки.

1.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує засоби вимірювання, виконує складання, перевірку, регулювання, випробовування, юстирування.

2.2. Проводить монтаж засобів вимірювань і вторинних приладів електромагнітної, електродинамічної, феродинамічної, диференціально-трансформаторної схем; перевіряє за поділками шкали, позначені цифрами, перевіряє баланс системи, вібрацію, усуває дрібні дефекти механізму кінематики, електричної і вимірювальної схем; здійснює регулювання кінематики, балансування, градуювання і перевірку; здійснює слюсарну обробку деталей за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.3. Визначає несправності нескладних засобів вимірювань і виконує нескладні монтажні роботи в схемах засобів теплотехнічного контролю та автоматики в умовах діючого тепломеханічного устаткування, а також прокладає, монтує лінії кабельних зв'язків, обробляє кінці кабелів, займається експлуатацією кабельних потоків і кабельних напівповерхів.

2.4. Перевіряє і здійснює правильне з'єднання кінців проводів клемників вторинних приладів і регуляторів з нескладною схемою з контролю витрат, тиску, температури, рівня і вмикає їх в роботу.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амперметри, вольтметри, гальванометри, мілівольтметри, логометри, технічні манометри й вакуумметри, тягоміри - капітальний ремонт, регулювання і здавання до Держперевірки.

5.2. Апаратура комутаційна (АП-50, ПМО, ПТМ тощо) - ремонт, настроювання і монтаж в умовах діючого тепломеханічного устаткування.

5.3. Арматура - гідравлічне опресування.

5.4. Витратоміри механічні, сильфонні, поплавцеві - ремонт і регулювання.

5.5. Вторинні прилади типу КС, КСУ, РП-160 - заміна модулів.

5.6. Датчики - гідравлічне опресування і ремонт.

5.7. Деталі засобів вимірювань і авторегуляторів - виймання і заправляння втулок.

5.8. Електроприводи всіх типів - монтаж і налагодження на діючому устаткуванні.

5.9. Запальники ЗЗУ, ЗСУ - налагодження, заміна, перевірка на працюючому устаткуванні.

5.10. Кабельні зв'язки, вторинна комутація - монтаж і ремонт, паяння в умовах діючих цехів.

5.11. Котушки індукційні, трансформаторні, обмотки реле - перемотування.

5.12. Перетворювачі первинні тиску, рівня (механічна частина) - розбирання, ремонт із заміною вимірювальних блоків, чищенням вимірювальної камери, опресуванням і таруванням.

5.13. Прості схеми сигналізації - перевірка із заміною її елементів на діючому устаткуванні.

5.14. Мнемосхеми - заміна сигнальної арматури зі зняттям напруги.

5.15. Тахометри механічні, електричні - ремонт.