Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови на ремонт, складання, монтаж і налагодження засобів вимірювань, авторегуляторів і їх конструктивні особливості; схеми технологічної сигналізації; правила обчислення абсолютної і відносної похибок під час перевірок і випробувань засобів вимірювань; причини виникнення дефектів у роботі засобів вимірювань і автоматики, заходи щодо запобігання їм та усунення їх; електричні й кінематичні схеми манометрів всіх систем, гальванометрів, логометрів, електричних газоаналізаторів і солемірів; будову і тарування стрічкових і ковшових автоматичних і тензометричних вагів; пристрої на базі обчислювальної техніки; принцип дії і будову напівпровідникових елементів; позначення елементарних електронних схем; методи перевірки і настроювання авторегуляторів теплових процесів на місці установлення; поняття про статичні і динамічні характеристики об'єкта; методи настроювання автоматичної системи регулювання (АСР) із жорстким зворотним зв'язком; порядок організації роботи ланки; основи механіки і елементарної електроніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт, монтаж, регулювання, випробовування, юстирування електромагнітних, електродинамічних та інших засобів вимірювань теплотехнічного контролю і автоматики середньої складності із розбиранням кінематики і рухомої системи, з підготовленням і доводкою відповідальних деталей і вузлів. Здає вищезазначені засоби вимірювання до Державної перевірки. Настроює і налагоджує пристрої релейних схем захисту й автоматики технологічного устаткування. Ремонтує засоби вимірювання і авторегулювання з розбиранням або заміною вимірювальної системи, регулюванням кінематики, градуюванням або переградуюванням. Визначає дефекти засобів вимірювань теплотехнічного контролю, авторегулювання і керування та усуває їх. Робить розмітку і монтаж складних схем зчленувань і з'єднань деталей приладів, проводить обчислення абсолютної і відносної похибок під час перевірок і випробувань приладів. Складає дефектні відомості й заповнює паспорти та атестати на прилади й автоматичні пристрої. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності), складання зубчатих передач і черв'ячних зчеплень. Знімає розгінні характеристики нескладних об'єктів для автоматизації, витратні характеристики регулюючих органів.

Приклади робіт
Авторегулятори одноімпульсні - перевірка настройки і налагодження на діючому устаткуванні. Ваги автоматичні стрічкові і ковшеві - ревізія і налагодження. Витратоміри з одним або двома вторинними приладами диференціально-трансформаторної схеми - монтаж і налагодження на діючому устаткуванні. Діафрагми вимірювальні і типові відбірних пристроїв до рівнемірів - монтаж. Електроприводи - ремонт, монтаж і налагодження типових схем, настроювання кінцевих вимикачів. Засоби вимірювання регулювальні, електронні - ремонт. Засоби вимірювання електронні вторинні диференціально-трансформаторної схеми - ремонт кінематики й вимірювальної схеми. Комутація схем теплового контролю і електричних схем середньої складності - складання і монтаж на діючому устаткуванні. Потенціометри й мости електронні - ремонт без розбирання механізму кінематики. Пристрої відбірні - виготовлення і монтаж. Реле всіх типів - ревізія, ремонт, регулювання. Тахометри - ремонт і перевірка за зразковим тахометром.