Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти України щодо організації та координації аварійно-рятувальних робіт; структуру і дислокацію сил підрозділу; види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; плани реагування на надзвичайні ситуації; методи взаємодії сил підрозділу з підрозділами інших міністерств і відомств; щодобовий склад структур оперативно-рятувального підрозділу негайного реагування; практику використання відповідних керівних оперативних документів на випадок залучення оперативно-рятувального підрозділу до ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру; вітчизняні та іноземні науково-технічні розробки та зразки засобів рятування і захисту; правила з охорони праці та пожежної безпеки; основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи на певній дільниці одного із напрямів діяльності відповідного підрозділу оперативно-рятувальної служби. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо забезпечення відповідного рівня готовності особового складу оперативно-рятувального підрозділу до дій за призначенням, оперативному керуванні та забезпеченні готовності професійних підрозділів, планових та позапланових перевірках діяльності особового складу оперативно-рятувальних підрозділів та служб. Аналізує стан та кількість оснащення в оперативно-рятувальних підрозділах, подає керівництву пропозиції щодо його перерозподілу між службами. Веде контроль за наявністю у підрозділах аварійно-рятувального оснащення та матеріалів оперативного призначення, що закуповуються централізовано. Здійснює відповідні розрахунки та подає замовлення на його постачання. Готує у відповідності із встановленим порядком річний звіт щодо наявності аварійно-рятувального оснащення і матеріалів оперативного призначення у підрозділі служби. Здійснює у межах наданих повноважень контроль за функціонуванням структур оперативно-рятувального підрозділу. Готує проекти оснащення підрозділу та здійснює їх коригування. Бере участь у роботі підрозділу відповідно до режиму функціонування, що введений у державі з розроблення необхідної оперативної документації для чергування керівного складу аварійно-рятувального підрозділу, підготовки робочих місць у пунктах управління для оперативної групи підрозділу та уточнення структури, дислокації, диспозиції виїздів підрозділу на місце аварії у зв'язку з можливим перерозподілом сил та засобів на випадок припинення діяльності деяких пунктів нагляду, що обслуговуються. Здійснює збір інформації про стан підпорядкованих структур підрозділу стосовно готовності їх до дій за призначенням. Готує відповідні документи щодо нарощування зусиль підрозділу з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій. Забезпечує ведення документації згідно з установленим порядком.