Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця із формування інтернет-сторінки періодичного видання II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця із формування інтернет-сторінки періодичного видання - не менше 1 року. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують підготовлення та випуск періодичних видань; основи технології редакційно-видавничих і поліграфічних процесів; видавниче устаткування; методику й технологію створення електронної версії видання; мови програмування; програмне забезпечення; системи перетворення сигналів; цифрові засоби занесення та зберігання інформації; передовий вітчизняний та світовий досвід у створенні й розповсюдженні електронних видань; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за формування електронної версії чергового номера періодичного видання та розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-сторінці. Погоджує з розробником сайта формати даних. Опрацьовує текстові та ілюстративні матеріали з використанням спеціального програмного забезпечення, готує їх для розміщення на сайті періодичного видання, формує інформацію для сторінок за рубриками. Передає готові інформаційні блоки з урахуванням функцій електронного носія. Вибирає з інформаційних джерел поточну інформацію, аналізує, редагує, компонує і визначає порядок розміщення її на електронній сторінці чергового номера періодичного видання.