Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Фахівець з радіаційного та хімічного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Після дипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти України щодо організації та координації аварійно-рятувальних робіт; види небезпеки, основні джерела радіаційної, хімічної небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; структуру і дислокацію сил підрозділу оперативно-рятувальної служби; плани реагування на надзвичайні ситуації в умовах радіаційного, хімічного зараження; методи взаємодії сил підрозділу оперативно-рятувальної служби з підрозділами радіаційного, хімічного захисту інших міністерств і відомств; практику використання відповідних керівних оперативних документів на випадок залучення оперативно-рятувального підрозділу до ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах радіаційного, хімічного зараження; вітчизняні та зарубіжні науково-технічні розробки та зразки засобів радіаційного, хімічного захисту; правила охорони праці та пожежної безпеки; основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи із забезпечення радіаційного, хімічного захисту населення і територій. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо готовності оперативно-рятувального підрозділу до дій за призначенням в умовах радіаційного, хімічного зараження, планових та позапланових перевірках діяльності особового складу оперативно-рятувальних підрозділів та служб. Аналізує стан готовності особового складу і веде контроль за забезпеченням оперативно-рятувального підрозділу засобами індивідуального і колективного захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки і спеціальної обробки. Визначає потребу складає заявки на матеріально-технічні ресурси підрозділу з необхідними обґрунтуваннями, розрахунками та термінами та подає замовлення на його постачання. Готує періодичну звітність за встановленими формами та термінами щодо наявності засобів радіаційного, хімічного захисту у підрозділі. Здійснює у межах наданих повноважень контроль за належним використанням і підтримкою у стані постійної готовності засобів радіаційного, хімічного захисту. Підтримує високу професійну підготовку особового складу підрозділу, забезпечує наявність науково-обґрунтованої і достовірної інформації щодо радіаційної і хімічної обстановки у разі аварії радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів. Аналізує та прогнозує тенденції розвитку надзвичайної ситуації та розроблює пропозиції за цими прогнозами. Бере участь у роботі підрозділу з розроблення оперативної документації. Здійснює збір інформації про стан підпорядкованих структурних підрозділів стосовно їх готовності до дій за призначенням в умовах радіаційного, хімічного зараження. Готує відповідні документи щодо нарощування зусиль підрозділу з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій в умовах радіаційного, хімічного зараження. Забезпечує ведення іншої службової документації згідно з установленим порядком.