Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Трамбувальник ізоляційного матеріалу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову наповнювальної машини та вібраторів; методи контролю рівномірності заповнювання заготовки ізоляційним матеріалом; способи установлення та кріплення заготовок кабелю; конструкції та марки кабелів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Трамбує ізоляційний матеріал у мідній або сталевій оболонці на наповнювальній трамбувальній машині під керівництвом трамбувальника більш високої кваліфікації. Комплектує за кресленнями прутки-заготовки струмоведучих жил та термоелектроди за діаметрами, сплавами, електрорушійними силами та розміщує їх у трамбувальному та заповнювальному штоках. Установлює трамбувальні та заповнювальні штоки в металеву трубу-оболонку заготовки кабелю та встановлює заготовки кабелю у мідній оболонці разом із пресувальним штоком у вертикальну трамбувальну машину за допомогою підіймального механізму. Закріпляє заготовки кулачковим зажимом. Підналагоджує центрувальну кріпильну пробку. Встановлює пробку в металеву трубу-оболонку та закріпляє заготовки струмоведучих жил та термоелектродів. Установлює заготовки кабелю у сталевій оболонці на наповнювальну машину. Наносить технологічне мастило на поверхню заготовки кабелю. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.