Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва у закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і F або A, B і F. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов стаж керування машинами категорії A - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських, меліоративних та дорожньо-будівних робіт на самохідних машинах, в тому числі на екскаваторах із ковшем місткістю до 0,65 куб. м включно, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби підвищення родючості ґрунтів; будову принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Самостійно виконує сільськогосподарські меліоративні та дорожньо-будівні роботи із зрошення та осушення сільськогосподарських та інших земельних угідь на самохідних меліоративних машинах із причіпними та начіпними знаряддям, що агрегатуються з ними, та дорожньо-будівних машинах, у тому числі на екскаваторах із ковшем місткістю до 0,65 куб.м включно.

Спеціалізація
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорій A, B, C, D, E, F) виконує роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування на рівні не нижче 3-го розряду або слюсаря з ремонту дорожньо-будівних машин та тракторів (керування машинами категорії F) 3-го розряду. Роботи з технічної експлуатації та керування тракторами, додержання правил дорожнього руху та інші роботи, загальні для всіх категорій трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва і перелічені у кваліфікаційній характеристиці категорії A, виконують трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва всіх кваліфікаційних категорій. Для роботи на нових тракторах, самохідних сільськогосподарських, меліоративних і дорожньо-будівних машинах тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва повинен пройти цільове навчання в закладах післядипломної освіти кваліфікованих робітників.