Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Диспетчер пожежного зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, вимоги статутів, положень, наказів, інструкцій та інших документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в підрозділах цивільного захисту; тактику гасіння пожеж; оперативно-тактичну характеристику зони виїзду, важливі та пожежонебезпечні об'єкти; мережу протипожежного водопостачання; тактико-технічні характеристики засобів зв'язку, сигнальної та обчислювальної техніки; дислокацію протипожежної техніки та її оперативно-тактичні можливості; технологію роботи автоматизованої системи зв'язку та оперативного управління пожежною охороною; порядок виконання оперативних завдань; форми вхідних і вихідних диспетчерських документів, оперативно-службові документи підрозділу, порядок їх заповнення та використання; правила з охорони праці під час роботи із засобами зв'язку та обчислювальною технікою; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне регулювання роботи взаємопов'язаних структурних підрозділів оперативно-рятувальної служби. Приймає, реєструє, обробляє та аналізує повідомлення про пожежі, аварії, стихійні лиха. Контролює своєчасний виїзд пожежного підрозділу та підрозділу аварійної служби на об'єкти. Передає розпорядження про використання оптимальної кількості протипожежної техніки та її виїзд до місць викликів. Збирає, обробляє, коригує та накопичує оперативну інформацію про пожежну обстановку, її зміни та ускладнення. Веде облік особового складу і протипожежної техніки, виїздить на пожежі, залишається у резерві під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха. Проводить обмін інформацією з пунктами зв'язку інших підрозділів оперативно-рятувальної служби. Забезпечує дотримання правил експлуатації технічних засобів оперативного зв'язку та інформування, підтримання у справному стані безпосередніх зв'язків із пожежними частинами, службами взаємодії. Вживає заходів, у разі необхідності, щодо введення в дію резервного диспетчерського обладнання та каналів зв'язку.