Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Диспетчер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією в галузі управління транспортним процесом: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила, Статути та інші керівні та нормативні документи, що стосуються виробничої та експлуатаційної роботи флоту, перевезення вантажів та пасажирів, технології оброблення й обслуговування суден у портах; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден, причалів і перевантажувальної техніки портів; судноводіння на водних шляхах та їх судноплавні і обмежувальні умови для плавання суден; вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології та прогресивних методів експлуатації флоту й оброблення його в портах; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво і контроль за роботою флоту, виконанням суднами графіків (розкладів) руху і планів перевезення вантажу та пасажирів, інших виробничо-фінансових показників, організацією та проведенням вантажно-розвантажувальних робіт, раціональним та ефективним використанням складських площ, вантажних причалів, портових перевантажувальних машин та механізмів, робітничих комплексних бригад та механізаторів, виконанням змінно-добових планів і технологічних процесів оброблення суден на причалах порту та клієнтури. Організовує своєчасне забезпечення суден паливом, мастильними матеріалами та іншими видами їх комплексного обслуговування. Своєчасно інформує командний склад суден про штормові попередження і вживає необхідних заходів щодо забезпечення безаварійної роботи флоту. Забезпечує надання допомоги аварійним суднам та суднам, що терплять лихо. Організовує впровадження передової технології і прогресивних методів експлуатації флоту та оброблення його в портах, спрямованих на зниження собівартості й підвищення продуктивності праці на перевезеннях і вантажно-розвантажувальних роботах. Вивчає та узагальнює передові методи праці на флоті та в портах і організовує їх упровадження. Провадить роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни на флоті, перевантажувальних роботах та серед працівників диспетчерської служби. Керує роботою змінних диспетчерів та операторів диспетчерської служби й контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації. Здійснює облік та складання встановленої звітності.