Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж практичної роботи у галузі цивільної авіації - не менше 5 років, з них на командних пунктах управління авіації або в органах обслуговування повітряного руху та на інших посадах, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів - не менше 3 років. Наявність Свідоцтва (Сертифіката) пісдядипломного підвищення кваліфікації протягом останніх 3 років з напряму пошуково-рятувального забезпечення польотів.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства, нормативно-правові акти України і документи міжнародних організацій, що регулюють діяльність цивільної авіації та регламентують діяльність служби; накази, вказівки, інструкції та інші документи галузі; структуру повітряного простору, порядок його використання та райони відповідальності за пошук та рятування; правила з пошуку та рятування в цивільній авіації, методику виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт, технічні та технологічні характеристики обладнання Координаційного центру пошуку та рятування і програми забезпечення діяльності чергової зміни (диспетчера) на автоматизованому робочому місці, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму; правила та періодичність ведення установленої звітності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює збирання, оброблення пошуку, рятування та накопичення інформації щодо пошуково-рятувального забезпечення польотів. Веде контроль готовності чергових пошуково-рятувальних сил та засобів цивільної авіації з проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, за організацією аварійного сповіщення у системі обслуговування повітряного руху про повітряні судна. Бере участь у розробленні плану дій Координаційного центру пошуку та рятування на випадок лиха з повітряними суднами. Організовує та здійснює аварійне сповіщення відповідних пошуково-рятувальних підрозділів, переведення їх у підвищені ступені готовності та застосування чергових пошуково-рятувальних сил та засобів на випадок лиха. Здійснює оперативну координацію дій пошуково-рятувальних сил та засобів цивільної авіації та узгоджує взаємодію сил та засобів цивільної авіації з Головним центром пошуку та рятування у державній системі реагування на надзвичайні ситуації під час проведення пошуково-рятувальних робіт. Оцінює ефективність проведення пошуково-рятувальних операцій. Веде технічну документацію і готує матеріали для звітності, бере участь у розробленні заходів щодо подальшого удосконалення пошуково-рятувального забезпечення польотів.