Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник насосної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років на посаді техніка I категорії.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня: методичні, нормативні та інші матеріали щодо каналізаційного господарства; виробничі потужності насосної станції; технічні характеристики і стан насосів та іншого устаткування; схему напірних трубопроводів; методи локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на насосній станції; правила технічної експлуатації устаткування насосної станції; правила ведення документації; методи обліку; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну роботу насосної станції для перекачування стічних вод. Організовує правильну технічну експлуатацію і ремонт механізмів та обладнання насосної станції. Складає графік планово-запобіжних ремонтів і забезпечує їх виконання. Складає заявки на запасні частини, комплектуючі вироби, мастильні матеріали, контролює їх використання. Керує роботами з локалізації аварій. Аналізує причини виникнення аварійних ситуацій, вживає заходів для їх запобігання. Забезпечує навчання та інструктаж персоналу, зайнятого обслуговуванням і ремонтом обладнання та механізмів. Впроваджує прогресивні методи праці, удосконалює технології обслуговування устаткування та механізмів. Вживає заходів щодо охорони праці. Контролює додержання черговим експлуатаційним персоналом правил технічної експлуатації обладнання, правил і норм охорони праці, ведення установленої документації. Здійснює паспортизацію та облік механізмів та обладнання насосної станції. Розробляє і вживає заходів для підготовки обладнання і механізмів до роботи в зимовий період. Організовує впровадження нових видів обладнання та механізмів, модернізацію діючих. Складає дефектні акти на поточний і капітальний ремонти обладнання насосної станції.