Інструкція для посади "Начальник насосної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник насосної станції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років на посаді техніка I категорії. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня: методичні, нормативні та інші матеріали щодо каналізаційного господарства;
      - виробничі потужності насосної станції;
      - технічні характеристики і стан насосів та іншого устаткування;
      - схему напірних трубопроводів;
      - методи локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на насосній станції;
      - правила технічної експлуатації устаткування насосної станції;
      - правила ведення документації;
      - методи обліку;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник насосної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник насосної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник насосної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник насосної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу насосної станції для перекачування стічних вод.

2.2. Організовує правильну технічну експлуатацію і ремонт механізмів та обладнання насосної станції.

2.3. Складає графік планово-запобіжних ремонтів і забезпечує їх виконання.

2.4. Складає заявки на запасні частини, комплектуючі вироби, мастильні матеріали, контролює їх використання.

2.5. Керує роботами з локалізації аварій.

2.6. Аналізує причини виникнення аварійних ситуацій, вживає заходів для їх запобігання.

2.7. Забезпечує навчання та інструктаж персоналу, зайнятого обслуговуванням і ремонтом обладнання та механізмів.

2.8. Впроваджує прогресивні методи праці, удосконалює технології обслуговування устаткування та механізмів.

2.9. Вживає заходів щодо охорони праці.

2.10. Контролює додержання черговим експлуатаційним персоналом правил технічної експлуатації обладнання, правил і норм охорони праці, ведення установленої документації.

2.11. Здійснює паспортизацію та облік механізмів та обладнання насосної станції.

2.12. Розробляє і вживає заходів для підготовки обладнання і механізмів до роботи в зимовий період.

2.13. Організовує впровадження нових видів обладнання та механізмів, модернізацію діючих.

2.14. Складає дефектні акти на поточний і капітальний ремонти обладнання насосної станції.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник насосної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник насосної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник насосної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник насосної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник насосної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник насосної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник насосної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник насосної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник насосної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник насосної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник насосної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник насосної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник насосної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник насосної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник насосної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник насосної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.