Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник поліконденсації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника поліконденсації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, каталізаторів, готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; фізико-хімічні основи технологічного процесу на робочому місці; технологічний режим і правила регулювання процесу; методику проведення аналізів і розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес поліконденсації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Обслуговує все устаткування та засоби автоматики дільниці поліконденсації. Контролює технологічний режим, вихід та якість продукції. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту. Оцінює їх якість за результатами аналізів. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Керує регулювальними пристроями. Готує устаткування до роботи. Пускає, зупиняє та стежить за станом устаткування. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій.