Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник поліконденсації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, каталізаторів готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції-фізико-хімічні основи та суть технологічного процесу на робочому місці; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила відбору проб, методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес поліконденсації. Приймає та готує сировину, подає в реакційні апарати, підігріває, змішує, безперервно подає каталізатор; подає водну дисперсію на розділення, вивантажує полімер та передає на інші технологічні дільниці. Контролює та регулює процес поліконденсації: температуру, вакуум в апаратах, тиск під час лиття розплаву, рівень дінілу в оболонках апаратів, рівень масла в редукторах, в'язкість розплаву та інші параметри процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби для контролю і виконує аналізи, які передбачені інструкцією. Обслуговує реакційні апарати, дозувальні пристрої, збірники, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Веде облік сировини, напівпродуктів, продукції. Розраховує витрати сировини та вихід продукції. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.