Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Лакувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лакувальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес лакування целофанової плівки; способи приготування лаку та регенерацію розчинників; правила регулювання процесу; будову, принцип роботи устаткування; методику розрахунку метричного номера та виходу лакової плівки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес лакування целофанової плівки або процес лакування пластин штучної шкіри з одночасним керівництвом лакувальниками нижчої кваліфікації. Готує лак, провадить регенерацію розчинників лаку відповідно до робочої інструкції. Контролює та регулює швидкості зон лакувальної машини та загальну швидкість гідроприводу відповідно до якості лакування целофанової плівки, температуру та вологість в шахтах машини, подавання повітря вентилятором, якість лаку, що наноситься на плівку. Розраховує метричний номер плівки з урахуванням доважка лаку, який наноситься, та вихід продукції. Веде облік готової продукції та записує у виробничий журнал.