Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці електропостачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; перспективи розвитку енергосистеми дільниці; принципові схеми теплових та електричних мереж і окремих технологічних вузлів; експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості основного і допоміжного обладнання дільниць та електричних мереж, автоматичних пристроїв і захисту, правила їх технічної експлуатації, організацію технічного обслуговування і ремонту; методи техніко-економічного та виробничого прогнозування; норми і розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійне електропостачання розрізу, планові вимикання і перемикання електроустановок та проведення їх ремонту на дільницях гірничих робіт; належне утримання і використання обладнання відповідно до інструкцій і правил технічної експлуатації та своєчасне його списування; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій, правил експлуатації обладнання; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; безпечні та здорові умови праці, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Організовує: роботу змінних електромеханіків і чергового персоналу енергодільниці; вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва; своєчасне забезпечення дільниці необхідним обладнанням, матеріалами, запасними частинами та складання заявок і вимог на їх отримання. Розробляє: графіки планово-запобіжних ремонтів, оглядів та профілактичних випробувань електроустановок, захисних засобів, заземлень, релейного захисту та контролює їх виконання; заходи, спрямовані на вдосконалення виробництва та підвищення продуктивності праці; календарний графік виходів на роботу. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у складанні паспортів норм і розцінок з видів робіт; у розслідуванні аварій та нещасних випадків; у розробленні заходів щодо поліпшення охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: якість ремонту і виконання робіт з перемикання електроустановок; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Оформляє технічну документацію з ремонту, огляду і випробувань електроустановок, засобів захисту. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде оперативні схеми електропостачання розрізу.