Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва, обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; норми і розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує монтаж, демонтаж, ремонт та налагодження обладнання; виконання встановлених техніко-економічних показників; знаходження і використання резервів виробництва; економне витрачання матеріалів, енергії; належне утримання та використання обладнання згідно з інструкціями і правилами технічної експлуатації; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій, правил експлуатації обладнання; застосування раціональних форм оплати праці; безпечні та здорові умови праці і дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Організовує: підбір і розставляння механізмів та обладнання на дільниці; своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; розробляє і доводить до відома майстрів виробничі завдання. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; графіків планово-запобіжного ремонту енергомеханічного обладнання. Контролює якість виконання монтажно-демонтажних, ремонтних і налагоджувальних робіт; правильне та своєчасне оформлення первинних документів, безпеку працюючих на дільниці та створення безпечних і здорових умов праці. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.