Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник інформаційно-обчислювального центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі проектування або експлуатації автоматизованих систем керування об'єктами морського транспорту - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються обчислювальної техніки, її технічного обслуговування й ремонту; техніко-експлуатаційні характеристики, конструкційні особливості, призначення й режими роботи обладнання інформаційно-обчислювального центру; правила його експлуатації; сучасні та перспективні берегові системи забезпечення безпеки та регулювання руху суден на підходах і акваторіях морських портів; сучасні комп'ютерні технології оброблення інформації, сучасні системи програмування та системи керування базами даних; операційні системи, задачі та прикладні програми, що експлуатуються на інформаційно-обчислювальному центрі та комп'ютерах служби регулювання руху суден; організацію та керівні документи, що регламентують розроблення програмного забезпечення; правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує й організовує роботу з проектування та виробничої експлуатації прикладного програмного забезпечення з постановкою завдань для служби регулювання руху суден і лоцманської служби, а також інших завдань для порту. Здійснює контроль за належним станом комплексу засобів обчислювальної техніки служби регулювання руху суден: багатотермінальних обчислювальних комплексів і персональних комп'ютерів, зовнішніх пристроїв обчислювальної техніки, апаратури передавання даних, систем безперебійного електроживлення, кондиціювання та вентиляції повітря. Забезпечує безпечну технічну експлуатацію й безперервну роботу інформаційно-обчислювального центру, установлення та монтаж обладнання й апаратури, що заново впроваджуються. Бере участь у перевірці технічного стану інформаційно-обчислювального центру, проведенні профілактичних оглядів та поточного ремонту. Здійснює контроль за проведенням своєчасного ремонту та випробування обладнання центру. Вивчає існуючі та перспективні системи керування суднами та автоматизації судноводіння. Забезпечує вибір та постановку завдань, що проектуються, щодо автоматизації технологічних процесів. Організовує та забезпечує процеси проектування та впровадження нового програмного забезпечення. Бере участь як представник у розробках нового програмного забезпечення, що виконуються сторонніми організаціями. Забезпечує супровід операційних систем та резервне копіювання інформації баз даних. Здійснює обґрунтування та бере участь у замовленнях на придбання нової комп'ютерної техніки, комплектуючих та готового програмного забезпечення. Організовує технічне навчання працівників інформаційно-обчислювального центру щодо видів обладнання та програмного забезпечення. Стежить за виконанням графіка складання іспитів щодо перевірки знань з електробезпеки. Вживає заходів щодо забезпечення у виробничих приміщеннях інформаційно-обчислювального центру належного стану повітряного середовища, освітлення, температурного режиму, рівня шуму та вібрації у відповідності до санітарних норм. Організовує проведення інструктажів, забезпечує робочі місця інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженнями та попереджувальними надписами. Веде встановлену документацію.