Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Завідувач кімнати відпочинку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи щодо утримання житлових, культурно-побутових та інших приміщень; вимоги до обладнання та правила утримання кімнат відпочинку; порядок обліку матеріальних цінностей; правила внутрішнього розпорядку кімнат відпочинку; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу кімнати відпочинку. Забезпечує створення сприятливих умов для міжрейсового відпочинку водіїв у кімнатах відпочинку. Забезпечує безперебійне функціонування предметів господарського вжитку, обладнання та пристосувань, що знаходяться у кімнатах відпочинку, а також роботу системи опалення, сантехнічних одиниць та їх ремонт у встановлені терміни. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, дотримання чистоти у приміщеннях. Забезпечує збереження особистого майна відпочиваючих. Контролює дотримання у кімнаті відпочинку правил пожежної безпеки та забезпечує наявність засобів протипожежного захисту. Веде книгу скарг і пропозицій, вживає заходів щодо усунення недоліків в роботі кімнати.