Інструкція для посади "Завідувач кімнати відпочинку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач кімнати відпочинку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи щодо утримання житлових, культурно-побутових та інших приміщень;
      - вимоги до обладнання та правила утримання кімнат відпочинку;
      - порядок обліку матеріальних цінностей;
      - правила внутрішнього розпорядку кімнат відпочинку;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач кімнати відпочинку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач кімнати відпочинку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач кімнати відпочинку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач кімнати відпочинку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу кімнати відпочинку.

2.2. Забезпечує створення сприятливих умов для міжрейсового відпочинку водіїв у кімнатах відпочинку.

2.3. Забезпечує безперебійне функціонування предметів господарського вжитку, обладнання та пристосувань, що знаходяться у кімнатах відпочинку, а також роботу системи опалення, сантехнічних одиниць та їх ремонт у встановлені терміни.

2.4. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, дотримання чистоти у приміщеннях.

2.5. Забезпечує збереження особистого майна відпочиваючих.

2.6. Контролює дотримання у кімнаті відпочинку правил пожежної безпеки та забезпечує наявність засобів протипожежного захисту.

2.7. Веде книгу скарг і пропозицій, вживає заходів щодо усунення недоліків в роботі кімнати.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач кімнати відпочинку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач кімнати відпочинку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач кімнати відпочинку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач кімнати відпочинку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач кімнати відпочинку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач кімнати відпочинку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач кімнати відпочинку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач кімнати відпочинку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач кімнати відпочинку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач кімнати відпочинку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач кімнати відпочинку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач кімнати відпочинку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач кімнати відпочинку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач кімнати відпочинку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач кімнати відпочинку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач кімнати відпочинку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.