Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Завідувач кімнати відпочинку пасажирів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: положення про кімнати відпочинку пасажирів; правила внутрішнього розпорядку кімнат відпочинку пасажирів; порядок роботи основних підрозділів річкового вокзалу; правила перевезення пасажирів і багажу; правила ведення обліку та звітності; основи трудового законодавства, організації праці; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботами з обслуговування пасажирів у кімнатах відпочинку. Здійснює контроль за наявністю вільних місць у кімнатах відпочинку, їх своєчасним заповненням пасажирами та сплатою за проживання і надані послуги. Забезпечує додержання санітарно-гігієнічних умов у кімнатах відпочинку пасажирів і стежить за виконанням правил внутрішнього розпорядку. Забезпечує збереження устаткування та інвентарю, визначає потребу та складає заявки на постільні речі, інвентар. Розглядає заяви та скарги пасажирів, вживає заходів щодо їх усунення. Контролює правильність ведення обліку прибування та вибування пасажирів. Подає звітність установленої форми.