Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Коректор у видавничій діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший коректор у видавничій діяльності: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією коректора у видавничій діяльності - не менше 2 років. Коректор у видавничій діяльності: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: методичні та нормативні матеріали з коректорської роботи; основи редакційно-видавничої справи, технології поліграфічного виробництва; порядок підготовлення рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків - до друку; граматику й стилістику літературної мови; техніку вичитування рукописів; правила коректури й стандартні коректурні знаки; технічні правила складання; чинні нормативні документи з термінології; одиниці вимірювання; чинні умовні скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами; нормативи на коректорську роботу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює вичитування відредагованого рукопису, коректурних відбитків для забезпечення графічної та лексичної однаковості різних елементів тексту, усунення орфографічних, пунктуаційних, змістових, логічних, стилістичних помилок, додержання технічних правил складання. Перевіряє комплектність рукопису (наявність титульного аркуша, вступу, ілюстрацій, довідкового апарату тощо), порядкову нумерацію розділів у змісті, порівнює їх назви із заголовками в тексті, забезпечує правильність написання і уніфікацію термінів: символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, однаковість позначень в ілюстраціях і тексті. Усуває нечіткість у написанні окремих літер і знаків, неправильне розбивання тексту на абзаци, узгоджує з редакторами виявлені стилістичні помилки. Перевіряє правильність оформлення таблиць, виносок, формул, довідкового апарату видання, повноту бібліографічного опису й наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті. Доповнює редакторський паспорт, відмічає в ньому всі особливості вичитування рукопису. Перевіряє тотожність коректурних відбитків оригіналу, правильність складання тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин видання на відповідність до поліграфічних вимог і вказівок технічного редактора. Підписує рукописи до складання, видання - до друку й випуску у світ.