Інструкція для посади "Коректор у видавничій діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коректор у видавничій діяльності" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший коректор у видавничій діяльності: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією коректора у видавничій діяльності - не менше 2 років. Коректор у видавничій діяльності: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні та нормативні матеріали з коректорської роботи;
      - основи редакційно-видавничої справи, технології поліграфічного виробництва;
      - порядок підготовлення рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків - до друку;
      - граматику й стилістику літературної мови;
      - техніку вичитування рукописів;
      - правила коректури й стандартні коректурні знаки;
      - технічні правила складання;
      - чинні нормативні документи з термінології;
      - одиниці вимірювання;
      - чинні умовні скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами;
      - нормативи на коректорську роботу.

1.4. Коректор у видавничій діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коректор у видавничій діяльності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коректор у видавничій діяльності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коректор у видавничій діяльності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює вичитування відредагованого рукопису, коректурних відбитків для забезпечення графічної та лексичної однаковості різних елементів тексту, усунення орфографічних, пунктуаційних, змістових, логічних, стилістичних помилок, додержання технічних правил складання.

2.2. Перевіряє комплектність рукопису (наявність титульного аркуша, вступу, ілюстрацій, довідкового апарату тощо), порядкову нумерацію розділів у змісті, порівнює їх назви із заголовками в тексті, забезпечує правильність написання і уніфікацію термінів: символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, однаковість позначень в ілюстраціях і тексті.

2.3. Усуває нечіткість у написанні окремих літер і знаків, неправильне розбивання тексту на абзаци, узгоджує з редакторами виявлені стилістичні помилки.

2.4. Перевіряє правильність оформлення таблиць, виносок, формул, довідкового апарату видання, повноту бібліографічного опису й наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті.

2.5. Доповнює редакторський паспорт, відмічає в ньому всі особливості вичитування рукопису.

2.6. Перевіряє тотожність коректурних відбитків оригіналу, правильність складання тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин видання на відповідність до поліграфічних вимог і вказівок технічного редактора.

2.7. Підписує рукописи до складання, видання - до друку й випуску у світ.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коректор у видавничій діяльності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коректор у видавничій діяльності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коректор у видавничій діяльності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коректор у видавничій діяльності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коректор у видавничій діяльності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коректор у видавничій діяльності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коректор у видавничій діяльності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коректор у видавничій діяльності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коректор у видавничій діяльності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коректор у видавничій діяльності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коректор у видавничій діяльності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коректор у видавничій діяльності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коректор у видавничій діяльності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коректор у видавничій діяльності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коректор у видавничій діяльності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коректор у видавничій діяльності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.