Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Головний художник видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують ідейно-художнє оформлення видань; основи технології поліграфічного виробництва, передовий вітчизняний і світовий досвід з художньо-графічного оформлення та ілюстрування видань; основи економіки, управління, організації виробництва та праці, авторського права й трудового законодавства; порядок укладення і виконання договорів та трудових угод; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує процесами художнього й графічного оформлення друкованої продукції. Контролює ідейно-художній рівень ілюстрування видань, відповідність оформлення їх змісту. Бере участь у формуванні тематичних планів видавництва. Керує розробленням планів художнього й графічного оформлення видань, подає їх на розгляд художньої ради видавництва. Спрямовує роботу відділу художнього оформлення, ілюстративного фонду тощо. Перевіряє якість оригіналів оформлення для поліграфічного відтворення. Затверджує проекти художнього й графічного оформлення видань (макети, ескізи, оригінали). Контролює якість поліграфічного виконання видань і відповідність його оригіналам художнього оформлення, дає вказівки щодо виправлення недоліків. Візує сигнальні примірники. Бере участь у визначенні вартості художньо-оформлювальних і графічних робіт. Головний художник є заступником голови художньої ради. Готує засідання ради, забезпечує впровадження її рішень. Добирає склад штатних і позаштатних художників, графіків, ретушерів та інших працівників для підпорядкованих йому відділів видавництва. Погоджує договори, трудові угоди на виконання художнього й графічного оформлення видань, відомості про розрахунки з позаштатними працівниками, візує документи про їх розірвання.