Інструкція для посади "Головний художник видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний художник видавництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують ідейно-художнє оформлення видань;
      - основи технології поліграфічного виробництва, передовий вітчизняний і світовий досвід з художньо-графічного оформлення та ілюстрування видань;
      - основи економіки, управління, організації виробництва та праці, авторського права й трудового законодавства;
      - порядок укладення і виконання договорів та трудових угод;
      - форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання.

1.4. Головний художник видавництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний художник видавництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний художник видавництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний художник видавництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує процесами художнього й графічного оформлення друкованої продукції.

2.2. Контролює ідейно-художній рівень ілюстрування видань, відповідність оформлення їх змісту.

2.3. Бере участь у формуванні тематичних планів видавництва.

2.4. Керує розробленням планів художнього й графічного оформлення видань, подає їх на розгляд художньої ради видавництва.

2.5. Спрямовує роботу відділу художнього оформлення, ілюстративного фонду тощо.

2.6. Перевіряє якість оригіналів оформлення для поліграфічного відтворення.

2.7. Затверджує проекти художнього й графічного оформлення видань (макети, ескізи, оригінали).

2.8. Контролює якість поліграфічного виконання видань і відповідність його оригіналам художнього оформлення, дає вказівки щодо виправлення недоліків.

2.9. Візує сигнальні примірники.

2.10. Бере участь у визначенні вартості художньо-оформлювальних і графічних робіт.

2.11. Головний художник є заступником голови художньої ради.

2.12. Готує засідання ради, забезпечує впровадження її рішень.

2.13. Добирає склад штатних і позаштатних художників, графіків, ретушерів та інших працівників для підпорядкованих йому відділів видавництва.

2.14. Погоджує договори, трудові угоди на виконання художнього й графічного оформлення видань, відомості про розрахунки з позаштатними працівниками, візує документи про їх розірвання.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний художник видавництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний художник видавництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний художник видавництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний художник видавництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний художник видавництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний художник видавництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний художник видавництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний художник видавництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний художник видавництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний художник видавництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний художник видавництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний художник видавництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний художник видавництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний художник видавництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний художник видавництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний художник видавництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.