Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ліквідатора розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2 класу - не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння професії електрогазозварника 3 розряду.

Знає та застосовує у діяльності: вплив нафти та хімічних речовин на життя моря; основні способи ліквідації забруднення моря нафтою та нафтопродуктами; будову та взаємодію складних вузлів механізмів та устаткування систем локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та нафтопродуктів і диспергування; методи виявлення несправностей у роботі двигунів та способи їх усунення; види палива та мастил для двигунів внутрішнього згоряння та гідросистем; прийоми та способи усунення течі корпусів та перегородок судна; схеми та принцип роботи систем дистанційного й автоматичного контролю та кінематичні схеми складного устаткування спецсистем, що ремонтуються; способи відновлення складних та відповідальних деталей та вузлів спеціальних систем; умовні сигнали; способи виконання такелажних робіт в умовах відкритого моря; призначення електроприладів; електромонтажні схеми деталей та вузлів спеціальних систем; будову легководолазного спорядження та правила користування ним; правила та методику визначення товщини плівки нафти, що розлилась; правила запобігання накопичення зарядів статичної електрики; правила заземлення устаткування, що ним обслуговується; будову піротехнічних засобів та пристроїв випускання сигнальних ракет, правила користування ними; будову, призначення й способи усунення найпростіших несправностей індивідуальних засобів захисту органів дихання, які знаходяться на озброєнні спецформування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує й виконує роботи з ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Налагоджує та ремонтує прилади автоматичного регулювання та дистанційного контролю спеціальних систем, які обслуговує, що призначаються для локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та нафтопродуктів і диспергування. Виявляє та усуває несправності найскладнішого устаткування спеціальних систем, які обслуговує. Виконує роботи з ремонту, відновлювання, заміни, монтажу та випробування особливо складних вузлів, механізмів та деталей спеціальних систем. Усуває пошкодження корпусу аварійного судна із застосуванням електрогазозварювальної апаратури. Виконує вантажні операції в морі із застосуванням суднових вантажних пристроїв. Визначає товщини плівки нафти, яку розлито на поверхні моря. Здійснює зв'язок за допомогою переносної радіостанції та піротехнічних засобів. Здійснює керування силовою установкою з двигуном внутрішнього згоряння потужністю до 146,1 кВт (200 к.с.) та гідропривідним заглибним насосом із подаванням (продуктивністю) до 500 куб.м/год.; судновими лебідками під час виконання робіт спареними стрілами.