Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес боротьби з аварійними розливами нафти та нафтопродуктів у морі; призначення, будову та режим роботи спеціальних систем; будову та принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння; прийоми та способи усунення течі корпусів та перегородок аварійного судна; будову, конструктивні особливості та технічні умови для ремонту деталей, вузлів двигунів та обладнання спеціальних систем; електромонтажні схеми з'єднання деталей та вузлів спеціальних систем; принцип роботи суднових вантажопідіймальних засобів; правила поводження зі шкідливими та отруйними речовинами; правила користування переносними радіостанціями, піротехнічними засобами; будову та призначення засобів індивідуального захисту органів дихання та правила користування ними; загальні знання про виникнення статичної електрики.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує підготовчі роботи з ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Обслуговує під час роботи спеціальні системи, що призначаються для локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та диспергування у небезпечних умовах (загроза вибуху, пожежі та зниження плавучості судна). Обслуговує в процесі експлуатації системи та пристрої розпилу хімічних речовин, що диспергують нафту на поверхні моря. Виявляє та усуває несправності в роботі механізмів та устаткування, спеціальних систем, які обслуговує. Виконує роботи з ремонту деталей та вузлів устаткування, машин агрегатів, двигунів внутрішнього згоряння та компресорних установок, які входять до складу спеціальних систем. Установлює зв'язок за допомогою переносної радіостанції та піротехнічних засобів. Проводить очищення від забруднення нафтою та нафтопродуктами бонових огороджень, насосних установок, такелажу та іншого обладнання, що використовується для ліквідації аварійних розливів та з метою тренування, а також вкладання їх у спеціальні контейнери та навантаження (розвантаження) на транспортні засоби. Виконує роботи з технічного обслуговування та ремонту машин та устаткування, що входять до складу спеціальних систем.