Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Механік портового флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка на суднах: для бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні доку менти, що стосуються експлуатації суднового устаткування, організації суднової служби; правила технічної експлуатації флоту; будову та правила технічної експлуатації суднових технічних засобів; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України; Положення про ремонт суден на судноремонтних заводах України; нормативні документи стосовно судноремонту; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) тощо; теоретичні основи теплотехніки, електротехніки, техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних суднових енергетичних установок; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Стежить за справним експлуатаційним технічним станом суден портового флоту та суднового устаткування. Контролює роботу членів машинних команд щодо підтримання суден у справному технічному стані та ефективного використання технічних суднових засобів. Вживає заходів, які спрямовано на збільшення експлуатаційного періоду, економію паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів. Здійснює контроль за своєчасним виконання екіпажами суден профілактичного обслуговування механізмів, пристроїв відповідно до регламенту та технічного стану. Бере участь у складанні та перевірці ремонтних відомостей, кошторисів та рахунків з ремонту, складанні заявок на змінні запасні частини й матеріали, розробленні та здійсненні заходів, які спрямовано на якісний ремонт, що проводиться силами підприємств та суднових екіпажів. Бере участь у розробленні програм теплотехнічних випробувань на суднах, їх проведенні та розробленні заходів щодо економії паливно-мастильних матеріалів, аналізує їх витрати на суднах. Контролює рівень знань членів машинних команд суден. Сприяє впровадженню на суднах передових методів праці, засобів технічної діагностики й малої механізації, наукової організації технічної експлуатації та раціоналізаторської роботи, економічних методів управління, правил технічної експлуатації суднових технічних засобів.