Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Механік рефрижераторних установок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Механік рефрижераторних установок (судновий) 1 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка рефрижераторних установок (суднового) 2 класу - не менше 2 років. Механік рефрижераторних установок (судновий) 2 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка рефрижераторних установок (суднового) 3 класу: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. Механік рефрижераторних установок (судновий) 3 класу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації рефрижераторних установок; будову та принцип дії суднових холодильних установок, установок кондиціювання повітря та технічних засобів, що їх обслуговують; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; правила класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; основні несправності рефрижераторних установок та способи їх усунення, технічні інструкції з ремонту холодильного устаткування, установок кондиціювання повітря і технічних засобів, що їх обслуговують; основи суднової автоматики та електроустаткування суден; основи теплотехніки та електротехніки; правила та інструкції судновласника; основи організації праці й економіки; аварійно-рятувальну справу; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує належну роботу, правильну технічну експлуатацію та технічний стан холодильної установки та установки кондиціювання повітря й технічних засобів, які їх обслуговують, враховуючи повітряну систему, засоби автоматизації (крім елементів електричних схем), контрольно-вимірювальних приладів та інших технічних засобів свого відання. Керує ремонтно-профілактичними роботами рефрижераторних установок. Забезпечує дотримання заданих режимів у приміщеннях, що охолоджуються. Веде встановлену технічну документацію обслуговування рефрижераторних установок. Усуває із залученням суднових працівників дефекти, які виявлено в роботі холодильної установки та установки кондиціювання повітря. Контролює якість ремонтних робіт. Складає ремонтні відомості, заявки на матеріально-технічне постачання. Здійснює приймання та веде облік змінних запасних частин та інструменту. Може бути залученим до несення вахти в машинному відділенні (за наявності диплома суднового механіка) за розпорядженням старшого механіка.