Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Другий механік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка (суднового) або стажиста-механіка (суднового) для отримання диплома другого механіка суден: із головною енергетичною установкою (ГЕУ) потужністю 3000 кВт і більше (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст), з ГЕУ потужністю від 750 до 3000 кВт (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр), з ГЕУ потужністю менше 750 кВт (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст) - не менше 1 року. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, правила, інструкції та інші керівні документи з безпечної експлуатації суднових технічних засобів та систем; будову суднових двигунів внутрішнього згоряння, суднових паросилових установок, суднових газових турбін та рефрижераторних установок, інструкції з їх експлуатації та ремонту; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну марку тощо; будову та дію суднових технічних засобів пожежогасіння; теорію суднових машин та механізмів і забезпечення живучості судна; заходи для збереження осадки та остійності судна; методи боротьби із затопленням відсіків; правила та інструкції судновласника; умови контракту; аварійно-рятувальну справу; основи економіки, організації праці та управління; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує правильну експлуатацію та безпечне технічне обслуговування таких груп устаткування та обладнання: головної енергетичної установки, аварійних двигунів та допоміжних систем; валопроводів, дейдвудного обладнання, рушіїв, механічної частини рульового обладнання; вантажного устаткування та палубних механізмів; суднових технічних засобів пожежогасіння, протипожежного та аварійно-рятувального устаткування силової енергетичної установки; баластних, водовідливних та масляних систем із технічними засобами; засобів автоматизації, контрольно-вимірювальних приладів та інших технічних засобів у встановлених межах свого відання. Здійснює безпосереднє керівництво пуском і зупинкою головної енергетичної установки та допоміжних механізмів, враховуючи пов'язані з ними системи. Проводить випробування вантажних приміщень та систем. Здійснює керування паливними та баластними операціями, забезпечуючи безаварійну експлуатацію механізмів, систем, насосів та трубопроводів. Забезпечує надійну експлуатацію рятувальних засобів та устаткування судна. Планує виконання робіт та веде встановлену технічну документацію. Керує ремонтно-профілактичними роботами механічної частини. Забезпечує експлуатацію та технічне обслуговування електричного устаткування та електронного обладнання, враховуючи діагностику несправностей. З'ясовує причини несправностей у роботі суднових механізмів та усуває виявлені дефекти із залученням суднових спеціалістів. Особисто стежить за закриттям циліндрів головних двигунів, корпусів турбін та інших головних механізмів, а також за їх прокручуванням та пробними пусками. Складає заявки та ремонтні відомості в межах свого відання. Контролює якість ремонту технічних засобів, який виконується береговими та судновими працівниками. Забезпечує прийняття та облік змінних запасних частин, інвентарю, матеріалів, мастил та води для потреб силової енергетичної установки. Перевіряє готовність технічних засобів у межах свого відання до виконання рейсу. Керує аварійною групою в надзвичайних та аварійних ситуаціях. Забезпечує технічне обслуговування рефрижераторної установки та кондиціонерів у разі відсутності в штаті рефрижераторного механіка. Несе стоянкові та ходові вахти, заміняє в разі необхідності старшого механіка.