Інструкція для посади "Другий механік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Другий механік" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка (суднового) або стажиста-механіка (суднового) для отримання диплома другого механіка суден: із головною енергетичною установкою (ГЕУ) потужністю 3000 кВт і більше (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст), з ГЕУ потужністю від 750 до 3000 кВт (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр), з ГЕУ потужністю менше 750 кВт (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст) - не менше 1 року. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, правила, інструкції та інші керівні документи з безпечної експлуатації суднових технічних засобів та систем;
      - будову суднових двигунів внутрішнього згоряння, суднових паросилових установок, суднових газових турбін та рефрижераторних установок, інструкції з їх експлуатації та ремонту;
      - правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном;
      - нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну марку тощо;
      - будову та дію суднових технічних засобів пожежогасіння;
      - теорію суднових машин та механізмів і забезпечення живучості судна;
      - заходи для збереження осадки та остійності судна;
      - методи боротьби із затопленням відсіків;
      - правила та інструкції судновласника;
      - умови контракту;
      - аварійно-рятувальну справу;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - трудове законодавство.

1.4. Другий механік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Другий механік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Другий механік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Другий механік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує правильну експлуатацію та безпечне технічне обслуговування таких груп устаткування та обладнання: головної енергетичної установки, аварійних двигунів та допоміжних систем; валопроводів, дейдвудного обладнання, рушіїв, механічної частини рульового обладнання; вантажного устаткування та палубних механізмів; суднових технічних засобів пожежогасіння, протипожежного та аварійно-рятувального устаткування силової енергетичної установки; баластних, водовідливних та масляних систем із технічними засобами; засобів автоматизації, контрольно-вимірювальних приладів та інших технічних засобів у встановлених межах свого відання.

2.2. Здійснює безпосереднє керівництво пуском і зупинкою головної енергетичної установки та допоміжних механізмів, враховуючи пов'язані з ними системи.

2.3. Проводить випробування вантажних приміщень та систем.

2.4. Здійснює керування паливними та баластними операціями, забезпечуючи безаварійну експлуатацію механізмів, систем, насосів та трубопроводів.

2.5. Забезпечує надійну експлуатацію рятувальних засобів та устаткування судна.

2.6. Планує виконання робіт та веде встановлену технічну документацію.

2.7. Керує ремонтно-профілактичними роботами механічної частини.

2.8. Забезпечує експлуатацію та технічне обслуговування електричного устаткування та електронного обладнання, враховуючи діагностику несправностей.

2.9. З'ясовує причини несправностей у роботі суднових механізмів та усуває виявлені дефекти із залученням суднових спеціалістів.

2.10. Особисто стежить за закриттям циліндрів головних двигунів, корпусів турбін та інших головних механізмів, а також за їх прокручуванням та пробними пусками.

2.11. Складає заявки та ремонтні відомості в межах свого відання.

2.12. Контролює якість ремонту технічних засобів, який виконується береговими та судновими працівниками.

2.13. Забезпечує прийняття та облік змінних запасних частин, інвентарю, матеріалів, мастил та води для потреб силової енергетичної установки.

2.14. Перевіряє готовність технічних засобів у межах свого відання до виконання рейсу.

2.15. Керує аварійною групою в надзвичайних та аварійних ситуаціях.

2.16. Забезпечує технічне обслуговування рефрижераторної установки та кондиціонерів у разі відсутності в штаті рефрижераторного механіка.

2.17. Несе стоянкові та ходові вахти, заміняє в разі необхідності старшого механіка.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Другий механік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Другий механік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Другий механік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Другий механік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Другий механік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Другий механік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Другий механік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Другий механік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Другий механік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Другий механік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Другий механік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Другий механік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Другий механік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Другий механік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Другий механік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Другий механік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.