Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією молодшого наукового співробітника відповідного напряму наукової діяльності - не менше 3 років. За наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно напрямів наукових досліджень та розробок, що проводяться; перспективні тенденції розвитку водного транспорту; мету і завдання виконуваних досліджень, наукову інформацію щодо цих досліджень у країні та за кордоном; сучасні технології проведення наукових досліджень; економіку, основи наукової організації праці; вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує науково-технічні дослідження та роботи з тематики розвитку водного транспорту, які спрямовані на розробку нової техніки і технології, за окремими розділами (етапами) тем як відповідальний виконавець або спільно з науковим керівником. Здійснює складні експерименти та спостереження, збирання, оброблення, аналіз та узагальнення використаних вихідних даних, результатів експериментів та спостережень. Вивчає, аналізує й узагальнює науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та світовий досвід за тематикою досліджень. Бере участь у підготовці технічних завдань, програм досліджень, планів науково-дослідних розробок. Складає наукові звіти за розділами робіт, які були йому доручені. Бере участь у підготовці науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Сприяє проведенню апробацій наукових розробок у виробничих умовах. Бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень. Здійснює розрахунки економічної ефективності впровадження виконаних розробок. Узагальнює отримані результати й готує їх до друку у вигляді статей, нормативних та методичних видань.