Категорія - Професіонали |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж музейної роботи за професією не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні дослідження і методичну літературу в галузі музеєзнавства, профілюючих наук; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану. Веде наукову роботу з проблем, визначених профілем і планом роботи відділу, з урахуванням конкретної спеціалізації. В процесі досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат. Готує наукові праці, публікації за темою дослідження. Комплектує фонди музею матеріалами за профілем відділу, бере участь в їх каталогізації, систематизації, вивченні. Бере участь у створенні експозицій і виставок, розробці наукових довідок, концепцій, тематичних і тематико-експозиційних планів, етикетажу. Здійснює спільно з художниками монтаж експозиції. Бере участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів і конференцій. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.