Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера, пов'язаною з технічною експлуатацією портових споруд, - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації, ремонту гідротехнічних та інженерних споруд портів і з нагляду за їх технічним станом; Правила технічної експлуатації портових споруд і акваторій; перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку портів; види технічних оглядів гідротехнічних споруд, процедури визначення та методи оцінки їх технологічного стану; строки проведення технічних оглядів; технології ведення технічного нагляду; основні показники технічного стану елементів споруд; правила складання технічної документації щодо портових споруд; форми та правила складання документів, що видаються за результатами технічних оглядів; технологію ремонту гідротехнічних та інженерних споруд; технічні вимоги до виконання ремонтних робіт; порядок укладання договірної документації; нормативні акти з питань охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організацію технічної експлуатації портових споруд. Забезпечує технічний нагляд за станом, дотриманням режиму експлуатації, ремонтом гідротехнічних та інженерних споруд. Контролює виконання вимог щодо забезпечення нормальних умов їх технічної експлуатації усіма структурними підрозділами порту і клієнтурою, що використовує портові споруди. Організовує планування і контролює здійснення капітального будівництва в порту, розширення, реконструкцію об'єктів порту, своєчасне введення в дію основних фондів. Забезпечує планування ремонту і розглядає технічну документацію на капітальний ремонт портових споруд, будівництво окремих інженерних споруд і на комплексний розвиток порту. Бере участь в підготовці вихідних даних та складанні технічних завдань на проектування окремих споруд і на розробку комплексних проектів розвитку порту. Організовує ведення та коректуру технічного паспорта порту та портових споруд, складання та коректуру довідника навантажень допустимих на причали і склади. Забезпечує підготовку заяв на проектно-пошукові і ремонтні роботи, оформлення договорів з проектними та підрядними організаціями. Контролює складання заяв на матеріали та обладнання для капітального будівництва і ремонту портових споруд. Бере участь в комісіях з приймання до експлуатації заново побудованих споруд, виконаних робіт з будівництва та ремонту. Узгоджує питання, що пов'язані з необхідністю розбирання покриття території порту, контролює виконання земляних робіт. Бере участь в розгляданні технічних завдань на ремонтне черпання. Організовує перевірки стану підкранових шляхів у встановлені строки. Сприяє прийняттю оперативних мір з ліквідації дефектів та пошкоджень портових споруд, що виявлені під час технічних оглядів. Бере участь в перевірках відповідності стану та режиму експлуатації портових споруд вимогам протипожежних і санітарних норм. Організовує вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в області технічної експлуатації портових споруд. Впроваджує прогресивні методи інженерного обслуговування, утримання в справному стані та ремонту портових споруд. Вживає заходів щодо охорони навколишнього середовища. Керує підлеглим персоналом.